Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelem kiemelten fontos a Hangrózsa Zongoraiskola számára, ezért látogatóink személyes adatait átláthatóan és a jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Ha Ön weboldalunkon keresztül, email-ben, illetve személyesen, az oktatás vagy a rendezvényeink helyszínén személyes adatot közöl velünk, az azzal kapcsolatos adatkezelésért a weboldal, illetve az iskola fenntartója felel. Jelen tájékoztató ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját.

Kik kezelik az Ön személyes adatait?

Juhász Balázs e.v.
Adószám: 76642270-1-33

és

Juhász-Bibók Beáta e.v.
Adószám: 59722142-1-33

Webcímünk: https://zongoraiskola.info

Tárhelyszolgáltatónk

NetMasters Europe Kft.
1105 Budapest, Cserkesz u. 32.
https://netmasters.hu

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

 • Weboldal látogatása esetén: cookie-k.
 • Meghallgatásra jelentkezés esetén: név, gyermek esetén szülő neve, email-cím, életkor, információ előzetes tanulmányokról, információ a hangszertanulás körülményeiről.
 • Hírlevélre feliratkozás esetén: név, email-cím.
 • Belépőjegy vásárlása esetén: név, email-cím, számlázási adatok, bankkártya adatok.
 • Szerződéskötés esetén: a jelentkezéskor megadott adatokon felül telefonszám, személyi igazolvány száma, születési hely és idő, lakcím, számlázási adatok.
 • Óralátogatás, szereplés és vizsga esetén: kép- és hangfelvételek.

Hol tároljuk az adatokat?

A látogatáskor, jelentkezéskor, hírlevélre feliratkozáskor és belépőjegy vásárlása esetén megadott adatokat elektronikusan, felhő alapon tároljuk. A szerződések adatait elektronikus adathordozón és papíron tároljuk. A kép- és hangfelvételeket felhő alapon és elektronikus adathordozón tároljuk. Az adatokat Magyarország területén dolgozzuk fel.

Ki férhet hozzá az adataihoz?

Adatai gyűjtésére, tárolására, megtekintésére és feldolgozására kizárólag a fenntartók (Juhász Balázs e.v. és Juhász-Bibók Beáta e.v. jogosultak. Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el a Hangrózsa Zongoraiskolán kívül álló, külső felekkel. A szolgáltatás lehetővé tétele érdekében azonban külső szolgáltatókat veszünk igénybe, akik velünk együttműködve, a saját adatvédelmi szabályaiknak megfelelően kezelik azokat.

Külső szolgáltatók

 • KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7/D.)
 • Billingo Technologies Zrt. (1133 Budapest, Árbóc u. 6. 1. emelet)
 • InterTicket Kft. (1139 Budapest, Váci út 99. 6. em.)
 • The Associated Board of the Royal Schools of Music (4 London Wall Place, London, EC2Y 5AU, Egyesült Királyság)
 • Touch Me Soft d.o.o. (Velisava Vulovica 18, 11040 Beograd, Szerbia)
 • WPManageNinja LLC (2035 Sunset Lake Road, Suite B-2, Newark, 19702, Egyesült Államok)
 • Google Ireland Ltd. (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Írország)
 • Meta Platforms Ireland Ltd. Facebook (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország)
 • MailerLite Ltd. (Ground Floor 71 Lower Baggot Street, Dublin, D02 P593, Írország)
 • The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Egyesült Államok)

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele miért szükséges, pl. szerződéskötéshez, a tananyag kiválasztásához, az órabeosztáshoz, illetve mik a lehetséges következményei a személyes adatok megtagadásának.

Miért és hogyan használjuk fel személyes adatait?

 • Szolgáltatásaink biztosítása céljából
  Bármely, általunk a weboldalunkon, emailben vagy személyesen gyűjtött személyes adatot azzal a céllal gyűjtünk, hogy az Ön számára a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást tudjuk nyújtani, pl. a megfelelő tananyagot ki tudjuk választani, az óralátogatásra a legalkalmasabb időpontot meg tudjuk határozni, értesíteni tudjuk Önt rendezvényeinkről.
 • Üzleti tevékenységünk folytatása céljából
  Az Ön által megadott személyes adatokat számlázási és könyvelési célra is felhasználjuk.
 • Marketing célokból
  Tanítási óráinkon és rendezvényeinken készült felvételeinket közzétesszük marketingcsatornáinkon, és felhasználjuk piacszerzési célokra.

Mik az Ön jogai?

 • Hozzáférési jog
  Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól, ehhez vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.
 • Helyesbítéshez való jog
  Önnek bármikor joga van kérni személyes adatai módosítását, illetve hiányzó adatainak pótlását. Vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken, hírleveles adatait hírleveleink láblécében található linken tudja módosítani.
 • Törléshez való jog
  Önnek bármikor joga van kérni személyes adatainak törlését, kivéve, ha az ilyen adatokat kötelesek vagyunk megőrizni jogszabályban előírt célokra. Vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken, hírlevelünkről hírleveleink láblécében található linkre kattintva tud leiratkozni.

Milyen felügyeleti hatóságnál tehet panaszt?

Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36-1 / 391-1400
Fax: +36-1 / 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
https://naih.hu

Milyen jogszabályokon alapul a tájékoztatás?

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation, GDPR);
 • A gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Budapest, 2023. szeptember 1.