Vizsgalehetőség a magánoktatásban tanulók számára

Az állami zeneiskolások számára adott, és egyben kötelező a házon belüli vizsgák letétele, és ezzel hivatalos papírhoz, bizonyítványhoz jutnak a növendékek. Mi a helyzet a magánúton tanulókkal, megoldható-e, és ha igen, hogyan oldható meg az ő tanulmányaik hivatalos elismerése? Egy ilyen lehetőségről beszélgettünk Németh Eszterrel, az ABRSM magyarországi képviselőjével.

Mi az az ABRSM, hogyan és mióta működik?

A brit székhelyű ABRSM – The Associated Board of the Royal Schools of Music – a legnagyobb zenei vizsgáztató tábla, arra hivatott, hogy a különböző nemzetiségű és korú, hangszeres növendékeket egységes rendszer szerint vizsgáztassa. 1889 óta működik a szervezet, képet ad a tanulónak arról, hogy hol tart a zenei tanulmányaiban, és hivatalos oklevelet ad a tanulmányok elismeréséül.

Mennyire nemzetközi a testület működése, hány országban szervez vizsgákat?

Az immár több, mint 125 éves működése alatt nagyon népszerű lett ez a rendszer a világ minden táján, jelenleg 93 országban folytatja tevékenységét. Különösen a távol keleti országokban tett szert a legnagyobb népszerűségre, egy kis szünettel egész évben folyik a vizsgáztatás.

Magyarországon mióta van képviselete az ABRSM-nek?

Körülbelül 20 éve működik ez a vizsgarendszer hazánkban, annak idején én hoztam be Magyarországra.

Itthon mennyire népszerű ez a rendszer?

A nemzetközi iskolákban a hangszeren tanuló növendékek jellemzően ismerik ezt a vizsgarendszert, és 80%-uk jelentkezik is a tudásszintjének megfelelő Grade-re.

Hogyan épül fel a vizsgarendszer?

Kezdők számára szervezik meg az ún. Prep Test-et, ahol nincs bukási lehetőség, a vizsgázó mindenképp kap egy oklevelet véleményezéssel együtt, mi az, amiben nagyon jó, mi az, amiben még fejlődnie kell a további eredményekért. A vizsgarendszer tehát kockázatmentesen kipróbálható. A további vizsgák Grade 1 és Grade 8 között folynak, ezeknek már van bukási lehetősége. Az elért pontszám függvényében háromféle fokozattal lehet sikeresen teljesíteni ezeket a szinteket: „Pass”, „Pass with Merit”, „Pass with Distiction”. Az egyes Grade-eket nem szükséges sorrendben letenni, Grade 8 után viszont diplomavizsga letétele is lehetséges. A hangszeres vizsgák mellett írásbeli, elméleti vizsgák is folynak.

Miért fontos, hogy a hangszeres vizsgák mellett az elméleti tudást is bizonyítsák a jelöltek?

Ahogy bármely zeneoktatási intézményben, itt is fontosnak tartják a zene mélyebb megértését. Az elméletet is tudni kell ahhoz, hogy egy hangszeres vagy énekes produkció megalapozott előadás legyen. A növendéknek tisztában kell lennie a zeneművek formai és harmóniai felépítésével.

Hogyan néz ki egy elméleti vizsga?

Ez egy írásbeli vizsga, szintén Grade 1 és Grade 8 között teljesíthető. A jelentkezési lapon bármely nyelven kérhető. Grade 1-3 szinten 90 perc, Grade 4-5 szinten 120 perc, Grade 6-8 szinten 180 perces időkeret áll rendelkezésre a zenei kérdések megválaszolására. A legnépszerűbb elméleti vizsga a Grade 5-ös, mivel a magasabb szintű hangszeres vizsgákra csak ennek teljesítése után lehet jelentkezni. Ezen a szinten már komoly feladatok vannak: például kell tudni transzponálni, hangzatokat felismerni, behelyettesíteni, modális hangsorokat ismerni.

Hogyan folyik le egy hangszeres vizsga?

Gyorsan és frappánsan megy végbe. Tudni kell a Grade-nek megfelelő skálákat és hangzatfelbontásokat, futamokat, ezek közül szúrópróba-szerűen kérdez a vizsgáztató. Ezután el kell játszani mind a három darabot, amit a jelentkező az A, B és C listából választott. A vizsgának van egy orális része is, ami olyasmi, mint a szolfézs, illetve magasabb Grade-eknél az összhangzattan. Az utolsó feladat pedig a lapról játék, ahol fél percig lehet nézni a megadott, a vizsgázó előtt addig ismeretlen zenei részletet, majd lehetőleg tempóban, minél több előadási utasítást betartva el kell játszani / énekelni.

Kik vehetnek részt a vizsgákon?

Ez a vizsgarendszer bárki számára nyitva áll: egy 5 éves ugyanúgy indulhat, mint egy 90 éves. Mindenkinek adott a lehetőség, hogy a számára szimpatikus Grade követelményeivel felkészüljön, a Syllabus-on kívül semmilyen más megkötés nincs.

Milyen bizonyítványt kap a sikeres vizsgázó?

A sikeres vizsgázó kap egy oklevelet az ABRSM-től, melyen fel van tüntetve a vizsgázó hangszere, a Grade és a teljesítés fokozata.

Milyen előnyt jelenthetnek ezek a papírok?

Grade 6-tól kezdve a sikeres vizsga UCAS pontokat ad, a magasabb fokozattal történő teljesítés magasabb pontszámot. Ezeket a pontokat elsősorban külföldi egyetemek (néhány magyar egyetem is) beszámítják a felvételinél. Olyan is előfordul, hogy egy egyetem felvételi követelményként vagy opcióként említi az ABRSM vizsgát. Külföldi, zenei munkáltató kérheti az ABRSM diplomát.

További információk az ABRSM hivatalos weboldalán, Facebook oldalán, valamint a magyar nyelvű tájékoztató oldalon és Facebook oldalon találhatók. Konkrét kérdésekre nagyon szívesen válaszol Németh Eszter, elsősorban emailben.

FRISSÍTÉS: Az Egyesült Királyságban 2020. végén, Magyarországon pedig 2021. januártól a Practical Grades-t felváltotta a Performance Grades, erről is írtunk egy cikket.

Így lesz minőségi hobbi a zongorajáték

Díjmentes webinar

Így lesz minőségi hobbi a zongorajáték

Díjmentes webinar